首页 古诗词 渔家傲·题玄真子图

渔家傲·题玄真子图

魏晋 / 杨徽之

魂梦先飞近御香。一路伴吟汀草绿,几程清思水风凉。
九重天上实难知,空遣微臣役梦思。
苔色侵衣桁,潮痕上井栏。题诗招茂宰,思尔欲辞官。"
可惜教君仗旄钺,枉将心地托牢之。"
"鹤立瘦棱棱,髭长白似银。衣冠皆古制,气貌异常人。
"卸帆清夜碧江滨,冉冉凉风动白苹.波上正吟新霁月,
"何处堪留客,香林隔翠微。薜萝通驿骑,山竹挂朝衣。
自觉劳乡梦,无人见客心。空馀庭草色,日日伴愁襟。
"嵇叔夜,鼓琴饮酒无闲暇。若使当时闻此歌,
杏粥犹堪食,榆羹已稍煎。唯恨乖亲燕,坐度此芳年。"
片随流水远,色逐断霞空。怅望丛林下,悠悠饮兴穷。"
"洪炉炽炭燎一毛,大鼎炊汤沃残雪。疾影随形不觉至,
四溟今日绝波涛。雄应垓下收蛇阵,滞想溪头伴豹韬。


渔家傲·题玄真子图拼音解释:

hun meng xian fei jin yu xiang .yi lu ban yin ting cao lv .ji cheng qing si shui feng liang .
jiu zhong tian shang shi nan zhi .kong qian wei chen yi meng si .
tai se qin yi heng .chao hen shang jing lan .ti shi zhao mao zai .si er yu ci guan ..
ke xi jiao jun zhang mao yue .wang jiang xin di tuo lao zhi ..
.he li shou leng leng .zi chang bai si yin .yi guan jie gu zhi .qi mao yi chang ren .
.xie fan qing ye bi jiang bin .ran ran liang feng dong bai ping .bo shang zheng yin xin ji yue .
.he chu kan liu ke .xiang lin ge cui wei .bi luo tong yi qi .shan zhu gua chao yi .
zi jue lao xiang meng .wu ren jian ke xin .kong yu ting cao se .ri ri ban chou jin .
.ji shu ye .gu qin yin jiu wu xian xia .ruo shi dang shi wen ci ge .
xing zhou you kan shi .yu geng yi shao jian .wei hen guai qin yan .zuo du ci fang nian ..
pian sui liu shui yuan .se zhu duan xia kong .chang wang cong lin xia .you you yin xing qiong ..
.hong lu chi tan liao yi mao .da ding chui tang wo can xue .ji ying sui xing bu jue zhi .
si ming jin ri jue bo tao .xiong ying gai xia shou she zhen .zhi xiang xi tou ban bao tao .

译文及注释

译文
 天下(xia)的形势,正像一个倒吊着的人一样。天子,本来是天下的头颅。为什么这样说呢(ne)?因为天子的地位至高无上。蛮夷,本是天下的双脚(jiao)。为什么这样说呢?因为他们是卑贱的属臣。现在匈奴态度傲慢,侮辱朝廷,侵(qin)占土地,掠夺财物,对汉朝非常不敬,给天下制造的祸患,已经无以复加。但是汉朝廷却要每年向匈奴奉送黄金、丝棉和绚丽的丝织品。蛮夷向汉朝发号施令,这是行使人主的权力;天子向蛮夷恭敬地纳贡,这是在行属臣的礼节。脚反而朝上,头反而朝下,这样头脚倒置,谁也不能解救,这还能说国家有贤明的人吗?还不仅仅是头脚倒置,还有足病,而且又有风病。足痛,痛的是一边,风病,痛的是一方。如今西部和北部的边郡,虽然封有高爵守边,仍然免除不了敌人入侵的忧患,从老至幼都因为战备而不得安宁,侦察人员要观察烽火而不能睡觉,将士则披着铠甲而睡,所以我说痛的是一方。医生能够治愈这种病,但是陛下却不让他治,这是应该为之流泪悲伤的事。
坐着玉石,靠着玉枕,拿着金徽。被贬谪的仙人在哪里,没有人陪我用田螺杯喝酒。我为了寻找灵芝(zhi)仙草,不为表面繁华,长叹为了什么。喝醉了手舞足蹈地下山,明月仿佛在驱逐我回家。
有谁想到,我们碗中的米饭,粒粒饱含着农民的血汗?
她低着头随手连续地弹个不停;用琴声把心中无限的往事说尽。
一群小燕子小麻雀却在那里噪聒:落毛的老鹰不如雀!哈哈!
把莲子藏在袖子里,那莲心红得通透底里。
今日用羌笛吹一支出塞乐曲,感动得全军将士泪下如雨。
百花盛开的时季已过啊,余下枯木衰草令人悲愁。
而后,它奔腾万里,汹涌激射,山震谷荡地挺进。
 美女在渭桥东采桑,春天正是事蚕作的时候。这时,突然有个乘坐五马之车的太守疾驰经过此地,他的马装饰华美,还饰有金络。不知是哪家公子,前来调笑采桑女。采桑的人本是秦罗(luo)敷,她的美貌在整个都城里都是有名的。嫩绿的桑条映着她那洁白的纤纤细手,她正在都城的一角采桑。像使君那样的高官都调戏不动她,何况是秋胡那样的人呢。寒蝉喜爱碧草,鸣凤栖息在青翠的梧桐树上。她自己心中已经有中意之人,只怪旁人愚钝,不知道她已托心于人。只让他们从白天空等到日暮,停下车来空自踟蹰。
浇来到嫂子门口,他对嫂子有何要求?
走到半路就迷失了方向啊,自我压抑去学诗搞社交。
浓密的柳荫把河桥遮藏,黄莺在清静的古台旧苑中鸣啭,我曾多少次骑着骏马到此处与你共(gong)度春光。还记得那次夜泊桥边,很快便进入了温柔之乡。我的词才(cai)显得笨拙,只顾与你共饮清觞,共剪灯花,那一宵过得太快太匆忙。还记得与你嬉游之处,青草铺就的小路上留下你轻盈的脚步,两舟相并,我与你荡漾于城南横塘。
 老子说:“古代太平之世达到极盛时期的时候,虽然邻国的百姓彼此望得见,鸡犬之声彼此听得见,但人们各自以为自家的食物最香甜,衣裳最漂亮,习俗最安适,职业最快乐。以至于老死也不相往来。”要是谁以此为目标,而在近代去涂饰堵塞老百姓的耳目,使他们再回复到往古的时代,那就几乎是行不通的了。太史公说:神农以前的事,我已无从考知了。至于《诗经》、《尚书》所记载的虞、夏以来的情况,还是可以考知的:人们的耳朵、眼睛要竭力享受声、色之乐,嘴里要吃尽各种美味。身体安于舒适快乐,而心里又羡慕夸耀有权势、有才干的光荣。这种风气浸染民心已经很久了。即使用高妙的理论挨家挨户去劝导,到底也不能使他们改变,所以,对于人民最好的做法是顺其自然,其次是因势利导,再其次是进行教育,再其次是制定规章,限制他们的发展。而最坏的做法是与民争利。

注释
(21)殷:充满。胶葛:山石高峻貌。这句指乐声震动山冈。
⑼渔竿:钓鱼的竹竿。此处作垂钓隐居的象征。清吴烺《寄德甫》诗:“何当与尔乘船去,手把渔竿变姓名。”
96、潦倒粗疏:放任散漫的意思。
②掺掺(shān 山):同“纤纤”,形容女子的手很柔弱纤细。
⑩龙须席:用龙须草编织的席子。从他生网丝:任它生蛛网。青陵台:战国时宋康王所筑造。在今河南商丘。康王的舍人韩凭的妻子何氏长得貌美出众,被康王所夺,夫妻二人先后自杀。康王非常愤怒,把他们分开埋葬,后来两人的坟上长出连理枝,根交于下,枝错于上,人称相思树。树上有鸳鸯一对,交颈悲鸣,声音感人。
⑴菩萨蛮,唐教坊曲名。又名《菩萨篁》、《重叠金》、《花间意》、《梅花句》等。《杜阳杂编》说:“大中初,女蛮国入贡,危髻金冠,璎珞被体,号为菩萨蛮,当时倡优遂制《菩萨蛮曲》,文士亦往往声其 词。”后来,《菩萨蛮》便成了词人用以填词的词牌。但据《教坊记》 载开元年间已有此曲名。到底孰是,今不可考。
②春草草:意思是说雨过天晴,春色反而令人增添愁怨。草草,劳心烦恼之意。《诗经。小雅?巷伯》:“骄人好好,劳人草草,”李白《新林浦阻风诗》:“纷纷江上雪,草草客中悲。”

赏析

 诗的语言并不经奇,只是用了民歌中常用的叠词,而且一连用了六个,但是贴切而又生动。青青与郁郁,同是形容植物的生机畅茂,但青青重在色调,郁郁兼重意态,且二者互易不得。柳丝堆烟,方有郁郁之感,河边草色,伸展而去,是难成郁郁之态的,而如仅以青青状柳,亦不足尽其意态。盈盈、皎皎,都是写美人的风姿,而盈盈重在体态,皎皎重在风采,由盈盈而皎皎,才有如同明月从云层中步出那般由隐绰到不鲜的感觉,试先后互易一下,必会感到轻重失当。娥娥与纤纤同是写其容色,而娥娥是大体的赞美,纤纤是细部的刻划,互易不得。六个叠字无一不切,由外围而中心,由总体而局部,由朦胧而清晰,烘托刻画了楼上女尽善尽美的形象,这里当然有一定的提炼选择,然而又全是依诗人远望或者悬想的的过程逐次映现的。也许正是因为顺想象的层次自然展开,才更帮助了当时尚属草创的五言诗人词汇用得如此贴切,不见雕琢之痕,如凭空营构来位置辞藻,效果未必会如此好。这就是所谓“秀才说家常话”。
 上面写郊野景色,后两句则是由于“桥”和“酒家”的跳入眼帘,逗引起人们对市井繁华情况的想象。桥下水入岷江流至宜宾,与金沙江合为长江,东流直达南京,唐时商贾往来,船只很多。“万里桥边多酒家,游人爱向谁家宿?”唐时酒家多留宿客人。读了这两句,使人由“万里桥”而想到远商近贾,商业兴盛,水陆繁忙;由“多酒家”想到游人往来,生意兴隆。最后说:游人呀,你究竟选择那一酒家留宿更称心如意呢?从这问人和自问的语气里,使人想到处处招待热情、家家朴实诚恳的风土人情和店店别具风味、各有诱人“闻香下马”的好酒。处处酒家好,反而不知留宿何处更好了。
 此诗在文学技巧上运用了赋的艺术手法,“铺陈其事而直言之”(朱熹语),叙说简明,直道其事,以简古的语言为祖先歌功颂德,祈求福庇。诗意虽然略显浅易,但因是与古乐相合而诵,又在“穆清”“肃雍”的庙堂使用,有着(you zhuo)超出单纯文字所表达的功能,即特定的环境氛围、特定的心理感受会产生特殊的欣赏效果。远古诗歌,研究者多以为是诗、乐、舞三者合一的,颂诗也是如此,不单是具有文学性一个方面,因此要全面、准确地把(di ba)握其内涵、风神,就不能只局限于文字上的表面理解,而应以文字为契机,从庙堂文化这个大范围的角度进行整体的品味、把握,结合对音乐、舞蹈、建筑艺术特点的联想,作全方位的审美观照,才能领会包括此诗在内的颂诗那种庄严、高贵、古穆、雍容(yong rong)的艺术内涵。因为颂诗的功用在于“美盛德之形容,以其成功告于神明”(《毛诗序》),这一目的决定了它的形式、内容、语言风格的特点,也决定了它的使用范围仅仅是王公贵族,也就是说颂诗的审美趣味与它的使用价值是相互统一,互为因果的。
 “木末芙蓉花,山中发红萼。”木末,指树杪。辛夷花不同于梅花、桃花之类。它的花苞打在每一根枝条的最末端上,形如毛笔,所以用“木末”二字是很准确的。“芙蓉花”,即指辛夷,辛夷含苞待放时,很象荷花箭,花瓣的颜色也近似荷花。裴迪《辋川集》和诗有“况有辛夷花,色与芙蓉乱”的句子,可用来作为注脚。诗的前两句着重写花的“发”。当春天来到人间,辛夷在生命力的催动下,欣欣然地绽开神秘的蓓蕾,是那样灿烂,好似云蒸霞蔚,显示着一派春光。诗的后两句写花的“落”。这山中的红萼,点缀着寂寞的涧户,随着时间的推移,最后纷纷扬扬地向人间洒下片片落英,了结了它一年的花期。短短四句诗,在描绘了辛夷花的美好形象的同时,又写出了一种落寞的景况和环境。
 “仙佩鸣,玉佩鸣,雪月花中过洞庭。”此三句进一步运用想象,动态地刻画出水仙的风姿。这三句所渲染出的画面神奇而美丽,令人心驰神往。
 “白露”“寒露”为农历八、九月之节气,而从夜露甚浓又可知天气晴朗,或明月当空或繁星满天,户厅之外,弥漫着祥和的静谧之气;户厅之内,则杯觥交错,宾主尽欢,“君曰:‘无不醉’,宾及卿大夫皆兴,对曰:‘诺,敢不醉!’”(《仪礼·燕礼》)内外动静映衬,是一幅绝妙的“清秋夜宴图”。
 刘禹锡这首酬答诗,接过白居易诗的话头,着重抒写这特定环境中自己的感情。白的赠诗中,白居易对刘禹锡的遭遇无限感慨,最后两句说:“亦知合被才名折,二十三年折太多。”一方面感叹刘禹锡的不幸命运,另一方面又称赞了刘禹锡的才气与名望。这两句诗,在同情之中又包含着赞美,显得十分委婉。因为白居易在诗的末尾说到二十三年,所以刘禹锡在诗的开头就接着说:“巴山楚水凄凉地,二十三年弃置身。”自己谪居在巴山楚水这荒凉的地区,算来已经二十三年了。一来一往,显出朋友之间推心置腹的亲切关系。
 “纳流”容纳细流,“浩汗”,水深广貌;“峻址”地势高。这就进一步指出了杜甫乘船进入了东洞庭湖的一条支流。杜甫进入的哪一条支流呢?诗中“峻址”一句,说明支流沿岸的绵绵的高山峻岭,有一个风景清旭的城市和官署之地。这个“城府”有着“松筠起碧浔”的秀丽景色。东洞庭湖,没有连绵的高山峻岭,湘江是主流不是支流。因此,杜甫舟泊的城府不可是湘阴县城。巴陵在洞庭湖之北,也不是山区,更没有支流。东洞庭湖有支流可纳的只有昌江(平江)。故杜甫是在大历五年暮秋溯汨罗江而上,于岁暮到达昌江城府附近的,当时昌江县城是在中县坪。位于汨罗江的中上游地段。北有幕阜山,主峰海拔一千五百多米,与江西黄龙山相连,山顶有晋代葛洪炼丹修身尸解得仙之,“葛洪仙坛”遗址。东南部有连云山,主峰海拔一千六百米。从东洞庭湖转入汨罗江,直驶昌江,山峦起伏,丘陵连绵,峰涧密布,溪流纵横,风景秀丽;杜甫来到这个“城府开清旭”的世外桃源养息,在这里呆了下来。但他的病情越来越严重,自知病将不起,生命难延。伤垂死而事无所成,只能以涕(yi ti)泪作霖雨罢了。
 从诗的主题和语言看,这首古辞当是出于文人之手。在汉乐府诗作中,此诗显得朴拙了一些,但结构还是比较严谨的,诗从望荡阴里、见三坟写起,转到写坟中人被谗言遭杀害的悲惨事件,再转到揭出设此毒计之人。层层推进,语语相衔。诗中两用问答句式,都处在诗的关键处,既起醒目作用,又使文气免于平实。语言虽质朴而少文彩,但句句简洁,文雅而不艰涩,明白而不浅俗,可见是经过一番锤炼之功的。
 先“画龙”后“点睛”,是这诗在艺术上的一个特点。诗人先写蚕子细小,继写无桑叶可采,接着通过《采桑女》唐彦谦(qian) 古诗的泪眼愁思,写出今年蚕事不如去年。这些描写,抓住了“有包孕”的片刻,含意丰富,暗示性很强,使人很自然地联想到:“蚕细”可能会因“春寒”而冻死;无桑叶,蚕子可能会饿死;即使蚕子成活下来,但距离吐丝、结茧的日子还很远。据《蚕书》记载,蚕卵孵化成虫后九日,开始蜕皮,蜕皮期间不食不动称“眠”,七日一眠,经过四眠,蚕虫才吐丝结茧。这期间,不知《采桑女》唐彦谦 古诗还要花费多少艰难辛苦的劳动。可是,就在这蚕细如蚁,初眠尚未进行,丝茧收成难卜的时候,里胥就上门催逼。这一点睛之笔,力重千钧,点出了《采桑女》唐彦谦 古诗下泪的原因,突出了主题。全诗至此戛然而止,但余意无穷,耐人回味和想象。
 第一段中共有五句,句句押韵,“号”、“茅”、“郊”、“梢”、“坳”五个开口呼的平声韵脚传来阵阵风声。

创作背景

 关于此诗所悼念的对象,论者有两种不同的意见。冯浩《玉溪生诗集笺注》以此为艳情,不入编年。其曰:“前有《荷花》、《赠荷花》二诗,盖意中人也,此则伤其已逝矣。”张采田《玉溪生年谱会笺》系此诗于唐宣宗大中十年(856),其曰:“此亦追悼之作,与《赠荷花》等篇不同,作艳情者误。”细味《荷花》、《赠荷花》二诗知其人为歌者,诗有怜香惜玉之意,而此篇语浅情深,庄重沉痛,情味自别。集中唯悼念亡妻王氏诸什与之最为切近,诗当为王氏所赋。

 

杨徽之( 魏晋 )

收录诗词 (7458)
简 介

杨徽之 杨徽之(921~1000)宋代官员、宋初第一代诗人中的佼佼者。字仲猷,建州浦城(今属福建)人。后周显德二年举进士甲科,起家校书郎,集贤校理,累官右拾遗。因文才出众,曾奉诏参与编辑《文苑英华》,负责诗歌部分。真宗时官至翰林待读学士。为人纯厚清介,守规矩,尚名教,尤恶非道以干进者,后患足疾而卒,谥文庄。

沙丘城下寄杜甫 / 长壬午

不知更许凭栏否,烂熳春光未肯残。"
"大漠无屯云,孤峰出乱柳。前驱白登道,顾失飞狐口。
功业投三母,光灵极四妃。唯应彤史在,不与露花晞。
剑阁重关蜀北门,上皇归马若云屯。
白发今非老,青云数有奇。谁言夕郎拜,翻向夜台悲。
"春风驻游骑,晚景澹山晖。一问清泠子,独掩荒园扉。
"迁客犹未老,圣朝今复归。一从襄阳住,几度梨花飞。
狂歌红蓼岸,惊起白鸥眠。今日趋名急,临风一黯然。"


怨词 / 咸赤奋若

"依旧池边草色芳,故人何处忆山阳。书回科斗江帆暮,
昨梦见惠连,朝吟谢公诗。东风引碧草,不觉生华池。
自是枢机符造化,大罗天上曜三台。
古今虽共守,成败良可识。藩屏无俊贤,金汤独何力。
"下国兵方起,君家义独闻。若为轻世利,归去卧溪云。
"气为还元正,心由抱一灵。凝神归罔象,飞步入青冥。
二仙去已远,梦想空殷勤。
海曲春深满郡霞,越人多种刺桐花。


出塞二首·其一 / 诺诗泽

无处豁心胸,忧来醉能销。往来巴山道,三见秋草凋。
遥见明星是妾家,风飘雪散不知处。故人家在西长安,
"发遣将军欲去时,略无情挠只贪棋。
狡兔有三穴,人生又何常。悲哉二廉士,饿死于首阳。"
自可临泉石,何妨杂管弦。东山似蒙顶,愿得从诸贤。"
却羡落花春不管,御沟流得到人间。"
放熘情弥惬,登舻目自闲。暝帆何处宿,遥指落星湾。"
食蔬程独守,饮冰节靡违。决狱兴邦颂,高文禀天机。


国风·鄘风·柏舟 / 范姜天春

汉家草绿遥相待。"
横击且缘边。岂如昆明与碣石,一箭飞中隔远天。
"昔有道士求神仙,灵真下试心确然。千钧巨石一发悬,
胡儿移帐寒笳绝,雪路时闻探马归。"
一念支公安可见,影堂何处暮云凝。"
白日为我愁,阴云为我结。生为汉宫臣,死为胡地骨。
绿鬓随波散,红颜逐浪无。因何逢伍相,应是想秋胡。
功业须及时,立身有行藏。男儿感忠义,万里忘越乡。


祝英台近·晚春 / 漆雕庚戌

"宫前石马对中峰,云里金铺闭几重。
时流欢笑事从别,把酒吟诗待尔同。"
残秋辞绝漠,无定似惊蓬。我有离群恨,飘飘类此鸿。"
"闲来南渡口,迤逦看江枫。一路波涛畔,数家芦苇中。
"庐山多胜景,偏称二君游。松径苍苔合,花阴碧涧流。
独倚郡楼无限意,夕阳西去水东还。"
"轻笼小径近谁家,玉马追风翠影斜。
夕衣清露湿,晨驾秋风前。临欢定不住,当为何所牵。"


淮阳感怀 / 轩辕越

心垢都已灭,永言题禅房。"
清景南楼夜,风流在武昌。庾公爱秋月,乘兴坐胡床。龙笛吟寒水,天河落晓霜。我心还不浅,怀古醉馀觞。
平原三千客,谈笑尽豪英。毛君能颖脱,二国且同盟。
"县庭事简得馀功,诗兴秋来不可穷。卧听寒蛩莎砌月,
独步何人识袁尹,白杨郊外醉方归。"
暄凉同寡趣,朗晦俱无理。寂性常喻人,滞情今在己。
远水带寒树,阊门望去舟。方伯怜文士,无为成滞游。"
太微廓金镜,端拱清遐裔。轻尘集嵩岳,虚点盛明意。


夜游宫·竹窗听雨 / 诸葛半双

何无情而雨绝,梦虽往而交疏。横流涕而长嗟,
如今七贵方自尊,羡君不过七贵门。丈夫会应有知己,
"霏霏奕奕满寒空,况是难逢值腊中。未白已堪张宴会,
下界千门在,前朝万事非。看心兼送目,葭菼自依依。"
莫厌百壶相劝倒,免教无事结闲愁。"
"樵牧南山近,林闾北郭赊。先人留素业,老圃作邻家。
"水曲一追游,游人重怀恋。婵娟昨夜月,还向波中见。
因分三辅职,进领南平位。报政黄霸惭,提兵吕蒙醉。


七律·忆重庆谈判 / 浑雨菱

寒日萧条何物在,朽松经烧石池枯。"
"瘴气晓氛氲,南山复水云。鲲飞今始见,鸟坠旧来闻。
长路关山何日尽,满堂丝竹为君愁。"
圣朝无隐才,品物俱昭形。国士秉绳墨,何以表坚贞。
"先生曾有洞天期,犹傍天坛摘紫芝。处世自能心混沌,
翕习英豪集,振奋士卒骁。列郡何足数,趋拜等卑寮。
屈原江上婵娟竹,陶潜篱下芳菲菊。良宵只恐鹧鸪啼,
"越艳谁家女,朝游江岸傍。青春犹未嫁,红粉旧来娼。


兰亭集序 / 兰亭序 / 司寇晓露

因君此中去,不觉泪如泉。"
岂伊今日幸,曾是昔年游。莫奏琴中鹤,且随波上鸥。
"红花颜色掩千花,任是猩猩血未加。
"金园宝刹半长沙,烧劫旁延一万家。
长途莫怪无人迹,尽被山王棱杀他。"
桂楫中流望,空波两岸明。林开扬子驿,山出润州城。海尽边阴静,江寒朔吹生。更闻枫叶下,淅沥度秋声。
水痕侵岸柳,山翠借厨烟。调笑提筐妇,春来蚕几眠。"
满城秋色几家砧。时清曾恶桓温盛,山翠长牵谢傅心。


臧僖伯谏观鱼 / 戊映梅

"始罢永阳守,复卧浔阳楼。悬槛飘寒雨,危堞侵江流。
冠盖趋梁苑,江湘失楚材。豫愁轩骑动,宾客散池台。"
喜气薄太阳,祥光彻窅冥。奔走朝万国,崩腾集百灵。
柔翰全分意,芳巾尚染泽。残工委筐箧,馀素经刀尺。
"客里愁多不记春,闻莺始叹柳条新。
"秦地见碧草,楚谣对清樽。把酒尔何思,鹧鸪啼南园。
蓬莱对去归常晚,丛竹闲飞满夕阳。"
映花莺上下,过水蝶悠飏.借问同行客,今朝泪几行。"