首页 古诗词 锦瑟

锦瑟

元代 / 邵焕

求君心,风韵别,浑似一团烟月。歌皓齿,舞红筹,
可怜幽景堪长往,一任人间岁月迁。"
九变复贯。知言之选。"
今日送君千万,红缕玉盘金镂盏。须劝!珍重意,莫辞满。
"慢绾青丝发,光砑吴绫袜。床上小熏笼,韶州新退红¤
惠于财。亲贤使能。"
行吟向暮天,何处不凄然。岸影几家柳,笛声何处船。楼分瓜步月,鸟入秣陵烟。故里无人到,乡书谁为传。
明霜匪对。仿佛壶中,依稀物外。众真之宇,拟之无伦。
"废功看不已,醉起又持杯。数日帘常卷,中宵雨忽来。
因梦江南春景好,一路流苏羽葆。笙歌未尽起横流,
人散后,月明中。夜寒浓。谢娘愁卧,潘令闲眠,往事何穷。"
硕学师刘子,儒生用与言。
"残蟾落,晓钟鸣,羽化觉身轻。乍无春睡有馀酲,


锦瑟拼音解释:

qiu jun xin .feng yun bie .hun si yi tuan yan yue .ge hao chi .wu hong chou .
ke lian you jing kan chang wang .yi ren ren jian sui yue qian ..
jiu bian fu guan .zhi yan zhi xuan ..
jin ri song jun qian wan .hong lv yu pan jin lou zhan .xu quan .zhen zhong yi .mo ci man .
.man wan qing si fa .guang ya wu ling wa .chuang shang xiao xun long .shao zhou xin tui hong .
hui yu cai .qin xian shi neng ..
xing yin xiang mu tian .he chu bu qi ran .an ying ji jia liu .di sheng he chu chuan .lou fen gua bu yue .niao ru mo ling yan .gu li wu ren dao .xiang shu shui wei chuan .
ming shuang fei dui .fang fo hu zhong .yi xi wu wai .zhong zhen zhi yu .ni zhi wu lun .
.fei gong kan bu yi .zui qi you chi bei .shu ri lian chang juan .zhong xiao yu hu lai .
yin meng jiang nan chun jing hao .yi lu liu su yu bao .sheng ge wei jin qi heng liu .
ren san hou .yue ming zhong .ye han nong .xie niang chou wo .pan ling xian mian .wang shi he qiong ..
shuo xue shi liu zi .ru sheng yong yu yan .
.can chan luo .xiao zhong ming .yu hua jue shen qing .zha wu chun shui you yu cheng .

译文及注释

译文
情意缠缠送春回去(qu),因为没有(you)办法把春留住。既然(ran)春天明年还要回来,还莫如今年别回去。桃花也因为春归而悲伤,纷纷扬扬地(di)飘落有如遍洒红玉。望断了遥远的天际,也看不见(jian)春天回归的路。春如果有情必然也会十分痛苦,悄悄地看时光匆匆暗度。是住在夕阳将落的山后面?还是住在烟水茫茫的渡口?不知春天现在究竟在哪里住?
遍地是冬天的余阴残冰,魂也没有地方可以逃亡。
现在那横征暴敛的官吏,催赋逼税恰如火烧油煎。
 那株养在瓷盘中的水仙,仿佛就是 一位亭亭玉立的凌波仙子(zi),用翠袖高擎着(zhuo)金盏玉盏(黄 蕊与白瓣),盛满了迷人的春色。这位“凌波微步,罗袜生尘”的美丽仙子正在雪光月光的映照下(xia)飘行在四周开满鲜花的洞庭湖面,但见仙袂飘飘,环佩叮当作响。
往昔我们在长安醉眠花柳,与王公贵胄们同杯喝酒。
豆(dou)秸在锅底下燃烧,豆子在锅里面哭泣。
离情缭乱似漫空漂浮的游丝,离人漂泊如随风飞舞的柳絮。离别时凝定了泪眼空自相觑。整条河溪烟雾弥漫杨柳树万丝千缕,却无法将那木兰舟维系。夕阳斜照下大雁向远方迁徙,烟雾覆盖了沙洲草树迷离。到如今离愁郁积,多得不可胜计。明天姑且不去思量他,可是今夜如何熬得过去?
这里面蕴含着人生的真正意义,想要辨识,却不知怎样表达。
 曼卿的诗清妙绝伦,可他更称道秘演的作品,以为典雅劲健,真有诗人的意趣。秘演相貌雄伟杰出,他的胸中又存有浩然正气。然而已经学了佛,也就没有可用之处了,只有他的诗歌能够流传于世。可是他自己又懒散而不爱惜,已经老了,打开他的箱子,还能得到三、四百首,都是值得玩味的好作品。
莫学那自恃勇武游侠儿,自鸣不凡地把骏马夸耀。牵马饮水渡过了那大河,水寒刺骨秋风如剑如刀。
看到那撑船的小伙子就想起郢中的船夫,他们熟悉水性如同江南的吴儿。我们一直坐着饮酒,看斜阳落下秦山,游玩江湖兴致依然不减。你的床上书堆成山高,连接屋顶,阶前庭院绿树袅袅飘拂云烟。你身为将军却不好兵黩武,你的儿子真是块读书的料。
茅屋的柴门外就是一片汪洋绿水,简直就是桃花源。
今天是什么日子啊与王子同舟。
碧云不到的地方雨水缺短,忧愁随白帆都远至天边。苇子因旱倾倒沙洲已无绿颜,兰草枯萎在寒冷的江边。眼前只有这空旷的江水滚滚向前,流淌在这晚秋萧瑟的景色之间。心中畏惧听到清吟的诗言,那会让我对你伤情地思念。我怕罗袖将西风舀灌,因为那儿沾染着你的香气,自去年起已经一点一点地消减。在江东已做风流客多年,我过去游玩最得意的去处是你的房间,你曾多次为迎接我把珠帘高卷。我们带着酒怀着热烈的爱恋,轻吹着洞箫约会在夜晚,至今我还记得你那香气扑鼻故作娇嗔的容颜。眼下尘土已撒满在旧时的花园,感叹那一轮圆月空悬在房檐,而那月下的美人已经不见,只能在梦中随云飞进楼中与你相欢。我望断了南飞的大雁,哪里有你的音信得见,千里星云浩渺,唯见袅袅数点楚地山峰上淡淡的云烟。
娇柔的面貌健康的身体,流露出缠绵情意令人心荡。

注释
241.臣:小臣。挚:伊尹。
35.骤:突然。
⒁春:春色,此用如动词。
② 相知:相爱。
会当:终当,定要。
⑷宋玉悲凉:指宋玉《九辩》,引申为悲秋。宋玉《九辩》有“悲哉!秋之为气也,萧瑟兮草木摇落而变衰!”

赏析

 “《深院》韩偓 古诗”之“深”,似乎不仅是个空间的观念,而且攸关环境气氛。一般说,要幽才能“深”,但诗人笔下却给读者展示了一幅闹春的小景:庭院内,黄嘴的鹅雏在呷水嬉戏,美丽的蛱蝶在空中飞舞,红色的蔷薇花与绿色的芭蕉叶交相辉映。作者运用“栀黄”、“腻粉”、“红”、“碧”一连串颜色字,其色彩之繁丽,为盛唐诗作中所罕见。“栀黄”(栀子提炼出的黄色)比“黄”在辨色上更加具体,“腻粉”比“白”则更能传达一种色感(腻)。这种对形相、色彩更细腻的体味和表现,正是韩诗一种特色。诗中遣词用字的工妙不止于此。用两个带“儿”、“子”的缀化词:“鹅儿”(不说鹅雏)、“凤子”(不说蛱蝶),比这些生物普通的名称更带亲切的情感色彩,显示出小生命的可爱。“唼喋”(shà zhá煞扎)、“轻盈”一双迭韵字,不但有调声作用,而且兼有象声与形容的功用。于鹅儿写其“嘴”,则其呷水之声可闻;于蛱蝶写其“腰”,则其翩跹舞姿如见。末句则将“红蔷薇”与“碧芭蕉”并置,无“映”字而有“映”意。(一本径作“红蔷薇映碧芭蕉”,则点明矣。)凡此种种,足见诗人配色选声、铸词造句的匠心。
 诗题虽为《湘夫人》,但诗中的主人公却是湘君。这首诗的主题主要是描写相恋者生死契阔、会合无缘。作品始终以候人不来为线索,在怅惘中向对方表示深长的怨望,但彼此之间的爱情始终不渝则是一致的。
 诗人两次落第,这次竟然高中,就仿佛一下子从苦海中超度出来,登上了欢乐的顶峰。所以,诗一开头就直接倾泻心中的狂喜,说以往那种生活上的困顿和思想上的不安再也不值得一提了,此时金榜题名,终于扬眉吐气,自由自在,真是说不尽的畅快。“春风得意马蹄疾,一日看尽长安花。”诗人得意洋洋,心花怒放,便迎着春风策马奔驰于鲜花烂漫的长安道卜.人逢喜事精神爽.此时的诗人神采飞扬,不但感到春风骀荡,天宇高远,大道平阔,就连自己的骏马也四蹄生风了。偌大一座长安城,春花无数,却被他一日看尽,真是“放荡”无比!诗人情与景会,意到笔成,不仅活灵活现地描绘了自己高中之后的得意之态,还酣畅淋漓地抒发了得意之情,明朗畅达而又别有(bie you)情韵。因而,这两句诗成为人们喜爱的千古名句,并派生出两个成语。
 此诗三章,全以采摘某种植物起兴。这是上古时期吟咏爱情、婚嫁、求子等内容时常用的手法之一,也就是说,在上古时期,采摘植物与性有着某种神秘的或是象征性的联系,至于两者之间在文化上为何能牵系在一起或如何发生瓜葛,这与原始交感巫术有关,在此不作详论。但若从现代美学角度来看,以采摘植物起兴爱情等题材,在审美上和爱情上倒也有一定的同构同形关系,因为炽热的情欲与绿意葱茏的草木都可给人带来勃然的欣悦。所以,以“采唐”“采麦”“采葑”起兴,在含蓄中有深情,形象中有蕴意。
 为了建造高耸云霄的庙宇寺院而将山林砍伐开采殆尽,为了做成金碧辉煌的图案花(an hua)纹而搜尽了民间的珍珠宝物,给人民带来很大的苦难。这里只写建筑物的巨大耗费,而将百姓因此而遭受的深重苦难留给读者去想象和补充。接下去“鬼工尚未可,人力安能存”二句仍是对偶,但已由实化虚,从前面的描写重新转入议论。两句大意是:这些宏大精丽的巧妙工程,看来连鬼神也难以建成,人怎么竟把它们建成了呢?言外之意是:这些,耗费了多少百姓的血汗和生命。这是全诗浩繁的工程对统治者倒行逆施的第三处反问。这个反问由第一处的劝导和第二处的申斥,上升为愤激的控诉了。诗的最末二句:“夸愚适增累,矜智道逾昏”,是警告统治者向“愚民”夸示宗教排场,足以造成无穷的后患;玩弄聪明的结果,徒然劳民伤财,使政治更加昏乱。这个结尾正面着笔,慷慨陈辞,说服力极强(qiang)。以批判昏乱之“道”来呼(lai hu)应开头所歌颂的古圣人之“道”,使得篇章结构严密,说理透辟,具有很强的批判性和说服力。
 “此身飘泊苦西东,右臂偏枯半耳聋。”首联概写诗人苦于飘泊,年老病废的不幸命运,并启二三两联。偏枯病名,《黄帝素问》说“风疾或为偏枯”。
 《咏田家》是聂夷中的代表作,也是晚唐诗歌创作中的艺术佳品。诗中运用形象生动的比喻和鲜明对比的表现手法,愤怒地控诉了形形色色的高利贷给唐末农民所带来的深重苦难,表达了诗人对广大农民的深厚同情。此诗问世后,深受唐末统治者重视。据《资治通鉴》卷载,宰相冯道向后唐皇帝李嗣源述说农民痛苦之时,就在朝堂上诵读了这首诗。
 诗的语言有时不妨突破常理,但又必须可以为读者所理解。也就是说,一首诗可以容纳联想、奇想、幻想、痴想,却不是荒诞不经的胡思乱想;诗人可以自由地飞翔他的想象之翼,却在感情的表达上要有可以引起读者共感之处。这首《春思》诗,正是如此。
 公元442年(宋永初三年),谢灵运自京都建康赴永嘉太守任,途经富春江畔的《七里濑》谢灵运 古诗(水流沙上(sha shang)为“濑”),乃作此诗。《七里濑》谢灵运 古诗亦名七里滩,在今浙江桐庐县严陵山迤西。两岸高山耸立,水急驶如箭。旧时有谚云:“有风七里,无风七十里。”指舟行急湍中进度极难掌握,惟视风之大小来决定迟速。
 《《鸱鸮》佚名 古诗》,周公救乱也。成王未知周公之志,公乃为诗以遗王,名之曰《《鸱鸮》佚名 古诗》焉。
 下片“销魂”三句,是回忆当年。“池塘生春草,园柳变鸣禽”,本为谢灵运的(yun de)名句,词人忆及昔日同游池畔,旋赋别离,句中不仅深有沧桑之感,而且也没有离题。记得那时她姗姗而行,罗裙轻拂,使绿草也不禁生妒;这是反用牛希济“记得绿罗裙,处处怜芳草”词意,以绿草妒忌罗裙之碧色,来衬托出伊人之明媚可爱,从而由草及人,更增添了对她的怀(de huai)念之情。
 《毛诗序》云:“《《小星》佚名 古诗》,惠及下也。夫人无妬忌之行,惠及贱妾,进御于君,知其命有贵贱,能尽其心矣。”韩诗说与毛异,《韩诗外传》卷一引“曾子仕于莒”以说诗,谓“家贫亲老,不择官而仕”,引诗曰:“夙夜在公,实命不同。”《容斋随笔》以为此诗是“咏使者远适,夙夜征行,不敢慢君命”之意,用韩说也。《白帖》引“肃肃宵征,夙夜在公”入“奉使类”。姚际恒《诗经通论》云:“章俊卿以为‘小臣行役之作’,是也。”并驳毛传郑笺,以为诗中情景,于毛传不类者三,于郑笺不通者三。魏源《诗古微·召南答问·《小星》佚名 古诗》总结各家,更加详说。郑笺孔疏附会毛传者非,不如申韩各家之说。
 诗人描绘了一幅恬然自乐的田家暮归图,虽都是平常事物,却表现出诗人高超的写景技巧。全诗以朴素的白描手法,写出了人与物皆有所归的景象,映衬出诗人的心情,抒发了诗人渴望有所归,羡慕平静悠闲的田园生活的心情,流露出诗人在官场的孤苦、郁闷。

创作背景

 在武王革命中助战的诸侯受到分封,同时也享有周王室祭祀先王时助祭的政治待遇,《《周颂·烈文》佚名 古诗》便是这种情况的一个记录。《毛诗序》说:“《烈文》,成王即政,诸侯助祭也。”即政,当是周公还政于成王,成王正式掌权之时。武王灭商后二年去世,即位的成王年幼,由叔父周公摄政,平定了管叔、蔡叔、武庚的叛乱,七年后还政于成王。成王掌政,祭祀祖先,诸侯前来助祭,因赋此诗。其作者可能是周成王姬诵或周公姬旦。

 

邵焕( 元代 )

收录诗词 (1391)
简 介

邵焕 严州淳安人。真宗咸平中以神童召赴阙,时年十岁,帝命赋《春雨》诗,立就。除正字,读书于秘阁。帝尝引入宫,令赋《睡宫娥》诗,为时人传诵。累官至金部员外郎。

三垂冈 / 屈仲舒

"有山来便有,万丈落云端。雾喷千岩湿,雷倾九夏寒。
论臣过。反其施。
"谁怜孤峭质,移在太湖心。出得风波外,任他池馆深。
人散后,月明中。夜寒浓。谢娘愁卧,潘令闲眠,往事何穷。"
一片残云点破山。岛寺渐疏敲石磬,渔家方半掩柴关。
不胜愁。"
同伴,相唤。杏花稀,梦里每愁依违。仙客一去燕已飞。
行吟向暮天,何处不凄然。岸影几家柳,笛声何处船。楼分瓜步月,鸟入秣陵烟。故里无人到,乡书谁为传。


春夜 / 赵彦伯

窗竹未抽今夏笋,庭梅曾试当年花。姓名未及陶弘景,
仁道在迩。求之若远。
"年年山□□来频,莫强孤危竞要津。吉卦偶成开病眼,
皇人威仪。黄之泽。
避石攀萝去不迷,行时举步似丹梯。东轩海日已先照,下界晨鸡犹未啼。郭里云山全占寺,村前竹树半藏溪。谢公吟望多来此,此地应将岘首齐。
青衣玉女啸鸾弦。身在大罗天¤
掌上腰如束。娇娆不争人拳跼,黛眉微蹙。"
会同又绎。以左戎障。


秋夕 / 韩泰

雁翥天微雪,风号树欲春。愁章自难过,不觉苦吟频。"
白雪赓歌少,朱弦咏叹长。天池鹍独运,雾谷豹深藏。旧地收华戟,新田买石房。闲情齐绮皓,时论伫班扬。瑚琏登周庙,宗彝画舜裳。西昆分颢气,南斗避寒芒。六月滦阳扇,三秋镜水航。弹琴无俗曲,辟谷有仙方。玉海羞麟脯,金茎馈露浆。书空忘咄咄,文陈拥堂堂。翰府联芳远,枢庭奕叶光。名山留史策,鸟国售诗章。节拟芝田鹤,音谐律管凰。写经酬道士,立塔礼空王。藉草连裾碧,分觥注酒黄。竹床吟几小,纱帻鬓丝凉。离别三生梦,归依一瓣香。升堂乖笑语,在野愧才良。云拥鄞山雨,潮生定海洋。何时宣室召,四马骤康庄。
善点秾姿五彩中。子细传看临霁景,殷勤持赠及春风。
"踏破苔痕一径斑,白云飞处见青山。
凉烟发炉峤,秋日明帝台。绝巅凌大漠,悬流泻昭回。
"罗襦绣袂香红,画堂中。细草平沙蕃马、小屏风¤
"我车既攻。我马既同。
南园绿树语莺莺,梦难成¤


过三闾庙 / 史才

"楚天晚,坠冷枫败叶,疏红零乱。冒征尘、匹马驱驱,愁见水遥山远。追念少年时,正恁凤帏,倚香偎暖。嬉游惯。又岂知、前欢云雨分散。
深院空闻燕语,满园闲落花轻。一片相思休不得,
冰损相思无梦处。"
露冕□之久,鸣驺还慰情。"
颠狂絮落还堪恨,分外欺凌寂寞人。
"乱后寄僧居,看花恨有馀。香宜闲静立,态似别离初。
兰沐初休曲槛前,暖风迟日洗头天,湿云新敛未梳蝉¤
阖闾城外阵云兴,草木依微杀气凝。雪霁长淮齐饮马,烟消清野疾飞鹰。羽林密号传符刻,幕府初筵列豆登。有道折冲千里外,牙旗小队看春灯。


邻女 / 庄宇逵

"飞起郡城东,碧江空,半滩风。越王宫殿,
腻玉碎凝妆。宝柱秦筝弹向晚,弦促雁,更思量。"
名利不将心挂。
翠叠画屏山隐隐,冷铺文簟水潾潾,断魂何处一蝉新。"
润逼疏棂,寒侵芳袂。梨花寂寞重门闭。检书剪烛话巴山,秋池回首人千里。记得彭城,逍遥堂里。对床梦破檐声碎。林鸠唿我出华胥,恍然枕石听流水。
燕王爱贤筑金台,四方豪俊承风来。秦王烧书杀儒客,
人欲不饭筋骨舒,夤缘须入郇公厨。
如啼恨脸,魂断损容仪¤


玉楼春·戏林推 / 张巡

嗟嗟无家燕,飞上商人舟。商人南北心,舟影东西流。芹漂春雨外,花落暮云头。岂不怀故栖,烽暗黄鹤楼。楼有十二帘,一一谁见收。众雏被焚荡,双翅亦敛揪。含情盼鬼蝶,失意依训猴。茅茨固低小,理势难久留。昔本乌衣君,今学南冠囚。燕燕何足道,重贻王孙忧。
今来碧油下,知自白云乡。留此非吾土,须移凤沼傍。"
"石门新长青龙髯,虬身宛转云光黏。闻君爱我幽崖前,
"薰风解愠,昼景清和,新霁时候。火德流光,萝图荐祉,累庆金枝秀。璇枢绕电,华渚流虹,是日挺生元后。缵唐虞垂拱,千载应期,万灵敷祐。
断肠最是金闺客,空怜爱。奈伊何。洞房咫尺,无计枉朝珂。有意怜才,每遇行云处,幸时恁相过。"
别后只知相愧,泪珠难远寄。罗幕绣帏鸳被,旧欢如梦里。
暄风宜男花,凉日忘忧草。一种两含情,亲容梦中老。
赢得如今长恨别。


西江月·秋收起义 / 曾谔

星靥笑偎霞脸畔,蹙金开襜衬银泥。春思半和芳草嫩,
出镇淮门,循小秦淮折而北,陂岸起伏多态,竹木蓊郁,清流映带。人家多因水为园亭树石,溪塘幽窃而明瑟,颇尽四时之美。拿小艇,循河西北行,林木尽处,有桥宛然,如垂虹下饮于涧;又如丽人靓妆袨服,流照明镜中,所谓红桥也。游人登平山堂,率至法海寺,舍舟而陆径,必出红桥下。桥四面触皆人家荷塘。六七月间,菡萏作花,香闻数里,青帘白舫,络绎如织,良谓胜游矣。予数往来北郭,必过红桥,顾而乐之。登桥四望,忽复徘徊感叹。当哀乐之交乘于中,往往不能自喻其故。王谢冶城之语,景晏牛山之悲,今之视昔,亦有怨耶!壬寅季夏之望,与箨庵、茶村、伯玑诸子,倚歌而和之。箨庵继成一章,予以属和。嗟乎!丝竹陶写,何必中年;山水清音,自成佳话,予与诸子聚散不恒,良会未易遘,而红桥之名,或反因诸子而得传于后世,增怀古凭吊者之徘徊感叹如予今日,未可知者。
物情不可易,幽中未尝摅。幸见终南山,岧峣凌太虚。
目有四白,五夫守宅。
妇谒盛与。何以不雨至斯极也。
岂知平地似天台,朱户深沈别径开。曳响露蝉穿树去,斜行沙鸟向池来。窗中早月当琴榻,墙上秋山入酒杯。何事此中如世外,应缘羊祜是仙才。
转盼如波眼,娉婷似柳腰。花里暗相招,忆君肠欲断,
双歌声断宝杯空,妆光艳瑶席。相趁笑声归去,有随人月色。"


蝶恋花·戊申元日立春席间作 / 豆卢回

以正月朔日迎日于东郊。"
长安天子,魏府牙军。
须臾放了残针线。脱罗裳、恣情无限。留取帐前灯,时时待、看伊娇面。"
崔冉郑,乱时政。
朱儒朱儒。朱使我败于邾。"
晚岁光阴能几许。这巧宦、不须多取。共君把酒听杜宇。解再三、劝人归去。"
四壁阴森排古画,依旧琼轮羽驾。小殿沉沉清夜,
潘纬十年吟古镜,何涓一夜赋潇湘。


送沈子归江东 / 送沈子福之江东 / 史凤

既安且宁。维予一人某敬拜下土之灵。
即今新定业,何世不遗才。若是浮名道,须言有祸胎。"
众人贰之。谗夫弃之形是诘。
隐映画帘开处。无语,无绪,慢曳罗裙归去。
"断云残雨。洒微凉、生轩户。动清籁、萧萧庭树。银河浓淡,华星明灭,轻云时度。莎阶寂静无睹。幽蛩切切秋吟苦。疏篁一径,流萤几点,飞来又去。
凉冷风吹势不禁。曾向楚台和雨看,只于吴苑弄船寻。
北山有鸱,不洁其翼。飞不正向,寝不定息。饥则木览,饱则泥伏。饕餮贪污,臭腐是食。填肠满嗉,嗜欲无极。长鸣唿凤,谓凤无德。凤之所趋,与子异域。永从此诀,各自努力。
尽日登高兴未残,红楼人散独盘桓。一钩冷雾悬珠箔,


水调歌头·送杨民瞻 / 练子宁

湖上,闲望。雨萧萧,烟浦花桥路遥。谢娘翠蛾愁不销。
远客家水国,此来如到乡。何人垂白发,一叶钓残阳。柳暗鸟乍起,渚深兰自芳。因知帝城下,有路向沧浪。
妒态风频起,娇妆露欲残。芙蓉浣纱伴,长恨隔波澜。"
"楼锁轻烟,水横斜照,遥山半隐愁碧。片帆岸远,行客路杳,簇一天寒色。楚梅映雪数枝艳,报青春消息。年华梦促,音信断、声远飞鸿南北。
堪羡嘉鱼邑,江山如画图。俗淳民讼简,地僻使星稀。僧寺临清濑,人家住翠微。市桥通远浦,时见一帆归。
除去菩萨,扶立生铁。
曾如刘阮访仙踪,深洞客,此时逢。绮筵散后绣衾同。
何以不雨至斯极也。宫室崇与。